Trường Trung Cấp

 

(Chú thích từ viết tắt: ĐH & sau ĐH - Đại học và sau đại học, - Cao đẳng, TC - Trung cấp)

(*): Chương trình đào tạo liên thông

STT Trường Chuyên ngành Văn bằng Trình độ
1 Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Phước Kế toán Kế toán
TC(*)
2 Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Phước Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
TC
3 Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Phước Điện công nghiệp & dân dụng Điện công nghiệp & dân dụng
TC
4 Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Phước Luật Luật
ĐH & sau ĐH(*)
5 Trung cấp Y tế Bình Phước Y học Y học dự phòng
TC
6 Trung cấp Y tế Bình Phước Y học Y học cổ truyền
TC
7 Trung cấp Y tế Bình Phước Đông y Đông y
TC
8 Trung cấp Y tế Bình Phước Hộ sinh Hộ sinh
TC
9 Trung cấp Y tế Bình Phước Điều dưỡng Điều dưỡng
TC
10 Trung cấp Y tế Bình Phước Dân số y tế Dân số y tế
TC
11 Trung cấp Y tế Bình Phước Dược Dược
TC
12 Trung cấp Kinh tế Bình Dương Kế toán Kế toán doanh nghiệp SX
TC(*)
13 Trung cấp Kinh tế Bình Dương Kế toán Kế toán doanh nghiệp, thương mại, dịch vụ
TC(*)
14 Trung cấp Kinh tế Bình Dương Tài chính - Thuế Tài chính - Thuế
TC
15 Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam Kế toán Kế toán doanh nghiệp
TC
16 Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam Kế toán Kế toán Tin học
TC
17 Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam Ngoại thương Nghiệp vụ thương mại - XNK
TC
18 Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng
TC
19 Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam Quản trị Quản trị sản xuất
TC
20 Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam Bất động sản Quản lý nhà đất
TC