Trường Đại Học - Cao Học

 

(Chú thích từ viết tắt: ĐH & sau ĐH - Đại học và sau đại học, - Cao đẳng, TC - Trung cấp)

(*): Chương trình đào tạo liên thông

STT Trường Chuyên ngành Văn bằng Trình độ
1 Đại học Y Hải Phòng Điều dưỡng Điều dưỡng

2 Đại học Y Hải Phòng Bác sĩ đa khoa Bác sĩ đa khoa
ĐH & sau ĐH
3 Đại học Y Hải Phòng Răng hàm mặt Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt
ĐH & sau ĐH
4 Đại học Y Hải Phòng Y học dự phòng Bác sĩ Y học dự phòng
ĐH & sau ĐH
5 Đại học Y Hải Phòng Kĩ thuật Y học Kĩ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm
ĐH & sau ĐH
6 Đại học Y khoa Vinh Điều dưỡng Điều dưỡng chuyên ngành Sản phụ

7 Đại học Y khoa Vinh Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng đa khoa

8 Đại học Y Thái Bình Điều dưỡng Điều dưỡng

9 Đại học Y Thái Bình Bác sĩ đa khoa Bác sĩ đa khoa
ĐH & sau ĐH
10 Đại học Y Thái Bình Y học cổ truyển Bác sĩ Y học cổ truyển
ĐH & sau ĐH
11 Đại học Y Thái Bình Y học dự phòng Bác sĩ Y học dự phòng
ĐH & sau ĐH
12 Đại học Y Thái Bình Dược sĩ Dược sĩ
ĐH & sau ĐH
13 Học viện Quân y Bác sĩ Y học cổ truyền Bác sĩ Y học cổ truyền
ĐH & sau ĐH
14 Học viện Quân y Bác sĩ đa khoa Dân y Bác sĩ đa khoa Dân y
ĐH & sau ĐH
15 Học viện Quân y Bác sĩ đa khoa Quân y Bác sĩ đa khoa Quân y
ĐH & sau ĐH
16 Học viện Quân y Dược sĩ Quân y Dược sĩ Quân y
ĐH & sau ĐH
17 Học viện Quân y kỹ sư điện tử Y-Sinh học kỹ sư điện tử Y - Sinh học
ĐH & sau ĐH
18 Học viện Quân y Dược học quân sự Dược học quân sự
ĐH & sau ĐH
19 Học viện Quân y Y học dự phòng Bệnh nghề nghiệp và y học lao động
Dịch tễ học
Y học dự phòng
ĐH & sau ĐH
ĐH & sau ĐH
ĐH & sau ĐH
20 Học viện Quân y Ngoại khoa Chấn thương chỉnh hình
Gây mê hồi sức
Ngoại bỏng
Ngoại lồng ngực-Tim mạch
Ngoại thần kinh và sọ não
Ngoại tiết niệu
Ngoại tiêu hoá
ĐH & sau ĐH
ĐH & sau ĐH
ĐH & sau ĐH
ĐH & sau ĐH
ĐH & sau ĐH
ĐH & sau ĐH
ĐH & sau ĐH