Trường Cao Đẳng

 

(Chú thích từ viết tắt: ĐH & sau ĐH - Đại học và sau đại học, - Cao đẳng, TC - Trung cấp)

(*): Chương trình đào tạo liên thông

STT Trường Chuyên ngành Văn bằng Trình độ
1 Cao đẳng Múa Việt Nam Diễn viên Múa Diễn viên múa

2 Cao đẳng Múa Việt Nam Huấn luyện Múa Huấn luyện Múa

3 Cao đẳng Múa Việt Nam Biên đạo Múa Biên đạo Múa

4 Cao đẳng Y tế Hải Phòng Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng đa khoa

5 Cao đẳng Y tế Huế Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng đa khoa

6 Cao đẳng Y tế Nghệ An Điều dưỡng Điều dưỡng đa khoa
Điều dưỡng phụ sản


7 Cao đẳng Y tế Nghệ An Kĩ thuật Y học Kỹ thuật hình ảnh Y học
Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa
ĐH & sau ĐH
ĐH & sau ĐH
8 Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng Điều dưỡng đa khoa

9 Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Hội họa Hội họa

10 Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Đạo diễn âm thanh Đạo diễn âm thanh

11 Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Văn hóa Du lịch Văn hóa Du lịch

12 Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Bầu Nhị Bầu Nhị

13 Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Cello Cello

14 Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Clarinette Clarinette

15 Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Contrebasse Contrebasse

16 Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Diễn viên múa Diễn viên múa

17 Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Diễn viên sân khấu điện ảnh Diễn viên sân khấu điện ảnh

18 Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Điêu khắc Điêu khắc

19 Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Flute Flute

20 Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Guitare cổ điển Guitare cổ điển