Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Xã hội học”

Theo nghĩa bao quát, văn hóa ngày nay mang nhiều bản sắc riêng biệt, về tâm linh, vật chất, tâm trí và về tình cảm, được khắc họa bởi một xã hội hay một nhóm xã hội. Ngoài các ngành liên quan đến nghệ thuật và văn chương, còn bao gồm phong cách sống, luật lệ, hệ thống các giá trị, truyền thống và tín ngưỡng. Văn hóa phát triển theo thời gian và thay đổi tùy theo các hình thức trao đổi khác nhau. Văn hóa hình thành nên cách sống, suy nghĩ, hành động và giao tiếp khác nhau.

 

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Văn hóa - Xã hội"

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Văn hóa - Xã hội