Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Toán”

Toán học phục vụ cho các ngành khoa học khác.

Toán học ứng dụng hầu như hiện diện trong mọi lĩnh vực của thế giới hiện đại và là công cụ không thể thiếu trong vô số nghề nghiệp và ngành công nghiệp. Nhân viên bảo hiểm, kỹ sư, nhà khí tượng, chuyên gia thống kê,... đều sử dụng các công thức toán học để phục vụ cho công việc.

 

Các nghiên cứu toán học không chỉ được thực hiện trong khuôn khổ công việc giảng dạy và nghiên cứu. Nó còn mang lại nhiều cơ hội ngành nghề đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế khác nhau.

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Toán học"

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Toán học