Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Thương mại”

 Thương mại - Kinh doanh - Bán hàng

Các hoạt động thương mại là những chức năng nền tảng của đa phần các doanh nghiệp từ dịch vụ thương mại, tài chính cho đến sản xuất.

Dù là loại hình thương mại B to C (Business to Consumer) hay B to B (Business to Business), các hoạt động thương mại là chức năng không thể thiếu cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Hoạt động thu - mua

Chuyên viên thu mua là người thực hiện chức năng thu mua (hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất...) trong một doanh nghiệp.

Ngày nay, các kế hoạch thương mại được doanh nghiệp kiểm soát rất chặt chẽ, các nhà quản lý ngày càng quan tâm đến chi phí hoạt động doanh nghiệp. Thực vậy, một chiến lược chi tiêu phù hợp có thể tiết giảm khoảng từ 40% đến 70% tổng chi phí của công ty tùy theo lĩnh vực hoạt động. Do đó, chi phí thấp nhất luôn có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tài chính của công ty.

Chuyên viên thu mua làm việc thường xuyên dưới vai trò một nhà quản lý nhằm tối ưu hóa (hiểu theo cách « điều hành thông minh ») một hay nhiều nhóm sản phẩm cần mua (các mặt hàng được phân bố trong các nhóm tương đồng) và thông qua đó, tối ưu hóa giá cả thu mua.

Một cách tổng quát, có 2 dạng chuyên viên thu mua:

 Các chuyên viên thu mua phục vụ sản xuất, công việc của họ liên quan đến chu trình sản xuất hàng hóa (ta có thể hiểu là việc mua bán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hay các bán thành phẩm) và các sản phẩm liên quan (mua bán các công cụ, máy móc, hay còn gọi là mua bán « đầu tư »).

 Các chuyên viên thu mua ngoài sản xuất, sẽ quan tâm đến tất cả những gì không liên quan trực tiếp đến chu trình sản xuất. Công việc này bao gồm việc giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ (công ty bảo dưỡng, các nhân viên an ninh và đôi khi, các nhân viên tạm thời, gián tiếp thông qua các công ty giới thiệu việc làm...), việc chi tiêu tổng quát như mua sắm nội thất văn phòng, đồ đạc văn phòng,...

Chuyên viên thu mua là người chịu trách nhiệm đàm phán giá cả đề ra bởi nhà thầu hay nhà cung cấp.

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Ngoại thương - Xuất Nhập khẩu"

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Thương mại - Kinh doanh - Bán hàng"

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Thu - mua "

CƠ SỞ ĐÀO TẠO