Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Tâm lý học”

Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động, tinh thần và tư tưởng của con người, cụ thể đó là những cảm xúc, ý chí và hành động. Tâm lý học cũng chú tâm đến sự ảnh hưởng của hoạt động thể chất, trạng thái tâm lý và các yếu tố bên ngoài lên hành vi và tinh thần của con người.

Tâm lý học bắt nguồn từ hai phạm vi nghiên cứu: triết học và tâm thần học.

Tâm lý học đặt câu hỏi về vị trí của con người trong xã hội, trong thiên nhiên hay so với chính cơ thể họ.  Ngoài các tư duy chủ quan thì còn cần đến sự can thiệp chính xác của khoa học, bắt đầu từ thế kỉ ánh sáng nhằm tạo cơ sở cho các giả thuyết.

Thành công của ngành tâm lý trong lĩnh vực nhân sự:

Lĩnh vực tâm lý học thực ra liên quan đến rất nhiều nghề nghiệp khác nhau. Nơi hành nghề phụ thuộc chủ yếu vào phân nhánh mà bạn đã chọn (tâm lý xã hội, nha khoa, lao động, trường học, đào tạo,...), một vài lĩnh vực sẽ có nhiều đầu ra hơn. Ngày nay, ngành tâm lý trong hoạt động nhân sự đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm, từ bộ phận quản lý nguồn nhân lực cho đến giám sát nhân viên. Dù là gì đi chăng nữa, nếu ta muốn làm việc trong ngành tâm lý học nói chung, ta cần phải đam mê và biết cách kinh doanh.

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Tâm lý - Xã hội"

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Tâm lý - Xã hội