Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Quản lý hành chính”

Việc quản trị không chỉ liên quan đến nhà nước mà còn liên quan đến tất cả các cơ cấu yêu cầu một sự tổ chức (công ty, hiệp hội, chính quyền địa phương, các bên, vv...). Số lượng của các nhà tuyển dụng rất lớn.

 

Quản lý các công ty tư nhân thường là một nhóm người phụ trách về việc quản lý tài sản và các giao dịch. Họ chăm lo phần việc quản lý nhân sự, nguồn vốn và thông tin. Trong kinh doanh, quản lý chịu trách nhiệm việc quản lý nội bộ của tổ chức và tập hợp các hoạt động về kế toán, luật gia, thư kí, các dịch vụ hỗ trợ...

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Hành chính - Văn phòng"

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Hành chính - Văn phòng