Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Nông Lâm nghiệp”

Lĩnh vực nông nghiệp được hiểu như trồng trọt, đánh bắt thủy hải sản, khai thác rừng, chăn nuôi hia súc…, những hoạt động có mối liên hệ với việc khai thác các nguồn tài nguyên đất.


Nông nghiệp là một quá trình mà trong đó con người quy hoạch hệ sinh thái để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nó có nghĩa là các kỹ năng và những hoạt động nhằm mục đích trồng trọt trên đất, và nói chung đó là tất cả những công việc trong môi trường tự nhiên (không chỉ là đất) cho phép trồng trọt và thu hoạch những sinh vật sống (rau xanh, động vật, thậm chí là nấm hay vi sinh vật) có ích cho con người.


Khoa học nông nghiệp tập hợp,từ thế kỉ thứ 19, toàn bộ những kiến thức sinh học, kỹ thuật, văn hóa, kinh tế và xã hội có liên quan đến nông nghiệp.


Trong nền kinh tế chính trị, nông nghiệp được định nghĩa như một lĩnh vực hoạt động có chức năng tạo nguồn thu nhập tài chính thông qua việc khai thác đất (trồng trọt), rừng (lâm nghiệp), biển, hồ và sông (nuôi trồng thủy hải sản, đánh bắt), động vật trang trại (chăn nuôi), động vật hoang dã (săn bắt). Trong thực tiễn, việc làm này được cung cấp bởi nguồn tài nguyên sẵn có cùng các thành phần của môi trường lý sinh học và con người. Sản phẩm và sự phân phối trong lĩnh vực này gắn bó mật thiết với kinh tế chính trị trong môi trường toàn cầu.


Hoạt động trồng trọt đảm bảo chủ yếu nguồn thực phẩm cho con người. Ngoài ra, nông nghiệp sản xuất ra một số lượng quan trọng sản phẩm như  da động vật, phân bón, sản phẩm dành cho ngành công nghiệp (éthanol, bột, cây gai dầu), các loại cây xanh, hoa và gỗ. Nó đại diện cho một mắt xích cần thiết trong chuỗi công nghệ chế biến nông sản, và duy trì nguồn cung cấp nguyên liệu (bột, hành, ngũ cốc, trái cây, v.v).

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Nông Lâm nghiệp - Nuôi trồng thủy sản"

CƠ SỞ ĐÀO TẠO