Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Nhân sự”

Nguồn nhân lực bản thân nó không phải là một ngành nghề nào mà là một hoạt động có trong tất cả các lĩnh vực thuộc về kinh tế. Các nhà nhân sự chuyên nghiệp tham dự sâu vào trong doanh nghiệp thông qua các lĩnh vực đa dạng : quản lý sự nghiệp, tuyển dụng, các thủ tục hành chính, thông tin truyền thông bên trong, bằng cấp, các quan hệ xã hội...

2/3 các nhà nhân sự chuyên nghiệp làm việc trong một công ty: một số sẽ đảm nhiệm về quản lý hành chính cá nhân, một số khác phụ trách việc tuyển dụng. 1/3 còn lại làm công việc quyết toán cho một văn phòng độc lập thuộc tư nhân hoặc nhà nước. Ngoài các hoạt động như săn đầu người, các văn phòng tư vấn về nguồn nhân lực cũng giúp đỡ các doanh nghiệp sắp xếp một chính sách quản lý công ty có hiệu quả cao. Một vài người trong số họ là dân không chuyên, số khác là chuyên gia trong một lĩnh vực.

Những ngành nghề về nguồn nhân lực rất đa dạng và có mặt trong nhiều lĩnh vực.

Một mặt, các chuyên gia nhân sự sẽ thiết kế và chuẩn bị các công cụ (bài phỏng vấn, biểu đồ phân tích, bài kiểm tra,...) cho phép bao quát tính cách của ứng sinh, biết được nguyện vọng của nhân viên, đánh giá trình độ năng lực phát triển của họ...và mặt khác, chuyên gia nhân sự là những nhà chiến lược, thông qua các kết quả, họ xác định và đảm bảo ứng dụng các chính sách quản lý nhân sự của doanh nghiệp, ở mức độ cá nhân và tập thể.

Một nhà quản lý nguồn nhân lực phải là người am hiểu nhiều lĩnh vực và tham gia vào các giai đoạn sau đây của các nhân viên:


• Tuyển dụng ;
• Quản trị sự nghiệp ;
• Quản lý văn bằng ;
• Quản lý khoản chi và các khoản thu nhập ;
• Đánh giá thành tích ;
• Quản lý các xung đột ;
• Quản lý các mối quan hệ trong công ty và công đoàn ;
• Đánh giá động lực làm việc và tinh thần đóng góp cá nhân ;
• Quản lý thông tin liên lạc ;
• Đánh giá, xác định và đảm bảo điều kiện làm việc ;
• Bầu chọn ;
• Đảm bảo sự công minh (sự bình đẳng với từng cá nhân, mang tính tương tác,...)

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Nhân sự"

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Nhân sự