Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Năng lượng - Vật lý”

Khoa học Vật lý một cách tổng quát nhất đó là bộ môn khoa học nghiên cứu về 'vật chất''sự tương tác'.Điều này tương ứng với việc nghiên cứu thế giới bên ngoài và các qui luật biến đổi, sự tiến hóa của thế giới vật chất đó trong không gian và theo thời gian. Việc lập mô hình sẽ khắc họa những đặc điểm chuyên biệt của các cá thể sống. Đối với việc thực hiện các nghiên cứu khoa học, cần phân biệt rõ giữa vật lý thí nghiệm, vật lý lý thuyết và vật lý toán học. Vật lý cung cấp các phương pháp, kiền thức và kỹ  thuật cho các ngành khoa học tự nhiên khác, như lĩnh vực hóa lý, vật lý thiên văn, địa chất học, lý sinh học,...

Liên quan đến lĩnh vực năng lượng, việc chống lại sự nóng lên của khí hậu và các ngành kinh tế năng lượng là trung tâm của tất cả các mối quan ngại. Ngày nay, các hoạt động liên hệ đến tính hiệu quả của năng lượng đã kéo theo nhu cầu thực sự về các kỹ năng mới mẻ.

Các ngành nghề về năng lượng

Lĩnh vực sản xuất năng lượng liên quan rộng rãi đến khái niệm hiệu suất năng lượng trong việc nghiên cứu các nguồn năng lượng tự tái tạo. Một nguồn năng lượng tự tái tạo là nguồn năng lượng mà khả năng tái tạo của nó lớn hơn mức độ khai thác. Ta đang nói đến luồng năng lượng (trái ngược với các dạng năng lượng hóa thạch - dầu, than, khí tự nhiên - là những dạng năng lượng dự trữ). Những dạng năng lượng đó sẽ thường xuyên tự tái tạo cùng với ánh nắng mặt trời và các yếu tố tự nhiên khác (gió, dòng nước, sóng, thủy triều, sinh khối tăng, dòng hải lưu và nhiệt lượng của đất). 

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Vật lý - Nguyên tử - Năng lượng"

CƠ SỞ ĐÀO TẠO