Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Luật”

Làm việc trong ngành pháp luật và tòa án có nghĩa là giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân hoặc các công ty và xử phạt các hành vi sai trái (tội phạm dân sự, tội phạm hình sự...). Các viên chức (luật sư, công chứng viên...) thường làm việc độc lập. Người ta cũng có thể đề cập đến những người không làm việc trong các tòa án, hoạt động chính của họ là các chuyên gia pháp lý hoặc bán đấu giá.


Gần một nửa số chuyên gia pháp lý là nhân viên của Nhà nước. Họ là những thẩm phán, thư ký toà án, cán bộ trại giam...

Các viên chức làm luật có thể không phải là nhân viên nhà nước.

Cuối cùng, nhiều ngành nghề khác cũng có mặt trong lĩnh vực pháp luật với các hoạt động chính: chuyên gia tư pháp, người bán đấu giá, luật gia, vv. Những ngành nghề này thường giữ vai trò tư vấn và hỗ trợ bên ngoài tòa án.

 

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Luật - Pháp lý"

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Luật - Pháp lý