Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Kiến trúc - Đô thị”

 Kiến trúc

Kiến trúc sư là người thiết kế mỹ thuật và kỹ thuật của một tòa nhà và của tất cả các công trình kỹ thuật dân sự, có nhiệm vụ là thiết kế kết cấu bằng 2D và 3D, tổ chức sắp đặt các không gian, và tùy trường hợp kiến trúc sư có thể điều khiển quá trình xây dựng một công trình kiến trúc.

Mọi người thường có xu hướng tóm gọn công việc của một kiến trúc sư là : nhờ hỗ trợ của bút chì và bản vẽ họ sẽ tạo ra bản vẽ thiết kế một tòa nhà. Với các công nghệ mới và các phần mềm thiết kế hiện đại, cách suy nghĩ đó đã không còn phù hợp : từ đây phần lớn các kiến trúc sư chủ yếu dành thời gian ngồi trước máy tính để thực hiện các bảng vẽ, nhờ vậy họ có thể sửa chữa và từ từ triển khai bản vẽ suốt dự án công trình.

Các công cụ mới này đã thay đổi rất nhiều phương thức lao động. Vài năm trước đây trong khi một cơ quan chỉ có thể hoạt động với rất nhiều nhân viên làm việc cùng nhau tại văn phòng, ngày nay các kiến trúc sư tự thiết lập các tài khoản và hoàn thành các công việc một mình nhờ vào máy vi tính.

 

 Quản Lý Đô Thị

Nhân viên quản lý đô thị là một nghề hoạt động trong quy hoạch đô thị. Vai trò của họ là lên kế hoạch sắp xếp cho các hoạt động của con người trên những vùng dân cư nhằm thực hiện phát triển và quy hoạch bền vững cho các đô thị và nông thôn.

Xác định quy mô, khoanh vùng và sắp xếp của các hoạt động của con người trong các không gian địa lý là các hoạt động mang tính truyền thống và lịch sử của quy hoạch đô thị. Các nhu cầu thông tin liên lạc tăng, mối bận tâm vấn đề giữ cân bằng sinh thái trái đất, sự tính toán về nhu cầu của người dân... - các yếu tố này thay đổi các phương pháp cũ trong quy hoạch đô thị.

Nói tóm lại, các vai trò mới và các kỹ năng mới của các nhà quản lý được tạo ra vì sự liên kết mang tính tất yếu giữa :

_ Định hướng liên quan đến cai quản đất.

_ Bản chất khả năng sử dụng đất.

_ Cách xếp hạng của các khu đất lớn và các công trình ngắn hạn.

_ Việc hạn chế phạm vi đất.

Các lĩnh vực như định giá, quản lý hệ thống thông tin, lắp ráp, sử dụng, thông tin liên lạc và sự hợp tác... là nhằm để đáp ứng sự phát triển của lĩnh vực kiến trúc - quản lý đô thị.

Một số lĩnh vực hoạt động này làm phong phú thêm cốt lõi của nghề quản lý đô thị; một số khác là các nghề và các hoạt động mô phạm gần, như là kỹ sư, xã hội học, địa lý hoặc truyền thông ; những thứ khác nữa tạo ra các chức năng ngang vượt qua khỏi những giới hạn chuyên môn và tầm với của các chuyên gia.

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Kiến trúc - Quản lý đô thị"

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Kiến trúc - Quản lý đô thị