Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Công nghệ môi trường”

Cùng với sự phát triển bền vững của xã hội cũng như những tiến bộ trong tư tưởng, các ngành nghề liên quan đến môi trường ngày càng thu hút nhiều lao động trẻ có bằng cấp. Ở trình độ kỹ thuật viên hay kỹ sư, nghề nghiệp « xanh » đã tạo dựng công việc cho các bạn trẻ trong môi trường công nghiệp sinh thái. Đối với những lĩnh vực khác như xây dựng, vận tải, bảo hiểm còn được gọi với chức danh là chuyên viên giám định sinh thái.

 

Những thuật ngữ cần nhớ: Thiên nhiên, môi trường và sinh thái

Thiên nhiên: « những gì trong vũ trụ tự sinh ra mà không có sự can thiệp của con người; tất cả những thứ hiện hữu không có tác động của con người ».

Môi trường : « tập hợp những điều kiện tác động của tự nhiên, văn hóa lên các cơ thể sống và các hoạt động của con người.»

Sinh thái : « nghiên cứu môi trường- nơi các sinh vật tồn tại, cũng như mối liên hệ của chúng với nhau và với môi trường. »


Thách thức xanh của doanh nghiệp
Mục tiêu “phát triển bền vững” là một trong những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp và xí nghiệp. Kể từ vài năm nay, trên thực tế các đơn vị phải cung cấp một báo cáo triển khai các phương pháp mang tính môi trường mà đơn vị tự đề xuất. Có nghĩa là họ tìm cách nâng cao vai trò đóng góp ngân sách cho những vấn đề về môi trường, tạo ra các việc làm mới thậm chí là đề ra một ban phụ trách hoặc kêu gọi các văn phòng nghiên cứu, các nhà cố vấn cùng tham gia. Những ngành nghề mới được mở ra như quản trị rủi ro, quản lý môi trường, nhân viên phụ trách Vệ sinh, An ninh, Môi trường hoặc Chất lượng, An ninh, Môi trường hoặc cũng có thể là kỹ thuật viên xử lý chất thải và chuyên viên phân tích xã hội.

Sự ra đời của lĩnh vực phát triển bền vững.

Phát triển bền vững có thể ở nhiều dạng khác nhau bao gồm tất cả các lĩnh vực hoạt động. Để thành công trong lĩnh vực này và tạo ra việc làm cho mọi người, không thể thiếu một khóa đào tạo tương ứng.


Phát triển bền vững có thể ở nhiều dạng khác nhau, bao gồm tất cả các lĩnh vực hoạt động như:
Nông nghiệp sinh học, quản lý rác thải, năng lượng có thể tái chế, vùng phân bố sinh thái, hóa học xanh, du lịch sinh thái, cân bằng thương mại, ...

Cần phải có sự dung hòa giữa kinh tế, sinh thái và tiến bộ xã hội. Ngoài ra, để xã hội phát triển bền vững cần phải có sự thay đổi văn hóa dân cư. Các doanh nghiệp và chính phủ phải đấu tranh với quy mô cục bộ cũng như toàn cầu để chống lại các mối nguy hại về vệ sinh y tế và công nghiệp, biến đổi khí hậu, sự suy thoái của đa dạng sinh học và các bất công trong xã hội.

Sự chuyển biến này bắt đầu từ các quy định mang tính cưỡng chế và từ các tiến triển của các thủ tục pháp lý, đặc biệt là trong phạm vi nghề nghiệp. Vấn đề trước hết là cải biên các ngành nghề thành những cách thức khác, điều này đòi hỏi tất yếu một khóa đào tạo thích hợp. 

Tất cả các nhánh hoạt động đều có mối liên hệ chặt chẽ với phát triển bền vững.

Những ngành nghề về môi trường và công nghiệp sinh thái, nghề về nông nghiệp sinh học, về quản lý đất đai và cải thiện đời sống người dân, nghề về xây dựng sinh thái và năng lượng có thể tái chế, nghề về chất lượng và an ninh cũng như những nghề về liên kết, tất cả các lĩnh vực đặt trọng tâm hoạt động nhằm giúp xã hội phát triển bền vững.

Ngày nay, phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu vô cùng quan trọng để phát triển xã hội, cùng với đó là vô số thách thức về môi trường và xã hội. Điều này đòi hỏi những hướng giải quyết từ các nhà điều hành doanh nghiệp hoặc cơ sở tư nhân.

 

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Môi trường - Quản lý tài nguyên"

CƠ SỞ ĐÀO TẠO