Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Bất động sản”

Lĩnh vực bất động sản là tất cả những gì có liên quan đến các hoạt động bất động sản, xây dựng các dự án bất động sản, là lĩnh vực chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế đa quốc gia.

Bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng một cách không đồng đều, một mặt, các hoạt động giao dịch bất động sản vẫn đang trong tình trạng bấp bênh, nhiều hãng đã phải đóng cửa. Mặt khác, các hoạt động sản xuất bất động sản và việc quản lí tài sản có vẻ như ít bị thị trường tác động hơn.

Năm 2012 là giai đoạn hồi phục của lĩnh vực này, giá cả nhà ở đang tăng trở lại. Hẳn là một tin tốt lành cho các nhân viên bất động sản. Tuy vậy, việc tuyển dụng vẫn còn rất mong manh, dù nhu cầu nhìn chung vẫn đang tăng lên nhưng các nhà tuyển dụng vẫn rất thận trọng. Các hãng nhỏ tồn tại rất khó khăn trong khi các hãng lớn thì chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực chính.

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Bất động sản"

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Bất động sản