Phỏng vấn xin việc

Buổi phỏng vấn là thời gian quyết định việc ứng tuyển của ứng viên có thành công hay không. Đây là cơ hội vàng - chỉ có 1 lần duy nhất để ứng viên chứng tỏ bản thân xứng đáng với vị trí công việc mình nhắm tới. Vì vậy, mọi người tìm việc cần trang bị cho mình kỹ năng phỏng vấn xin việc.

Phỏng vấn tuyển dụng

1. Chọn cách ăn mặc phù hợp?
2. Cử chỉ & ánh mắt trong quá trình phỏng vấn
3. Chọn tư thế ngồi phù hợp
4. Khéo léo sử dụng ngôn từ trong buổi phỏng vấn
5. Khéo léo khi trả lời những câu hỏi 'bẫy'!
6. Bạn thể hiện thế nào khi đối diện với người phỏng vấn?
7. Làm thế nào để vượt qua thử thách này?
8. Chọn thái độ ứng sử phù hợp theo người đối diện.
9. Không nên đưa ra một câu trả lời trực tiếp cuối buổi phỏng vấn!
10. Không quên lời cám ơn với nhà tuyển dụng!
11. Làm thế nào để gia tăng hiệu quả của buổi phỏng vấn?
12. Phỏng vấn xin việc: phong cách ăn mặc phù hợp sẽ tạo một ấn tượng tốt!
13. Đến dự buổi phóng vấn với hai bàn tay trắng
14. Tìm hiểu về nhà tuyển dụng trước buổi phỏng vấn
15. Đừng đến trễ vào buổi phỏng vấn !
16. Đến với những bằng chứng về thành tích trước đây của bạn.
17. 10 câu hỏi có thể dùng trong buổi phỏng vấn
18. Nói về vị trí công việc trong buổi phỏng vấn
19. Nói về doanh nghiệp trong buổi phỏng vấn
20. Làm gì khi trở về sau buổi phỏng vấn?
21. Khéo léo rời khỏi buổi phỏng vấn