Nghề nghiệp Vật lý - Nguyên tử - Năng lượng : "Kỹ sư năng lượng tái tạo"

Kỹ sư năng lượng tái tạo làm việc trong các dự án liên quan đến năng lượng gió, quang điện, thủy năng, sinh khối,...

Họ tham gia và phối hợp các công đoạn tiền dự án, công đoạn thực hiện, thông qua các yêu cầu về giấy phép. Công việc của họ đôi khi thể hiện khía cạnh thương mại cũng như về tuyên truyền. Mục đích cuối cùng là đạt được giấy phép xây dựng.

Họ cũng đảm bảo rằng dự án sẽ đáp ứng được các mục tiêu đã định (hiệu suất, an toàn, tôn trọng môi trường và hạn định) nhờ vào các bài thử nghiệm về tính khả thi, bằng cách xác định những khó khăn về kỹ thuật, môi trường và quy định. Họ cũng có thể phải tuyển lựa nhiều địa chỉ để xây dựng các khu vực khai thác năng lượng gió, chẳng hạn dựa trên các tiêu chuẩn khác nhau như sức gió, môi trường của địa điểm đó và cả giới hạn của mạng lưới điện.

Họ cũng phải bàn bạc với chủ đất, dân cư ven dự án, giới chức địa phương và các cơ quan hành chính.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO