Nghề nghiệp “Vật lý - Nguyên tử - Năng lượng”

Ta có thể tách biệt lĩnh vực vật lý theo 2 nhóm:

Dạng đầu tiên liên quan đến các hoạt động mà vật lý ở vị trí trung tâm trong các phương pháp và mục tiêu nghiên cứu, thường gắn với hoạt động nghiên cứu và phát triển trong môi trường hàn lâm hoặc công nghiệp. Ta có thể nêu lên điện lực, tin học, quang học, điện quang học, vật lý nguyên tử và vật lý tiểu phân tử (các hạt cơ bản) và vật lý đại phân tử (vũ trụ, vật lý thiên văn). Một vài trong số các hoạt động đó có thể yêu cầu một vốn kiến thức đa dạng. Chẳng hạn lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân bao gồm các vấn đề vật lý cơ bản cũng như các phản ứng hạt nhân, các vấn đề quan trọng về các vật liệu lỹ thuật. Từ kỹ  thuật hạt nhân, ta có thể chuyển sang một lĩnh vực khác phổ thông hơn về năng lượng, ở đây các nhà vật lý cũng đóng vai trò trung tâm. Chẳng hạn đối với các vấn đề hiện nay liên quan đến việc nắm giữ khí carbon, trong các « cuộc đua » quốc tế về tối đa hóa hiệu suất các tế bào quang điện. Như vậy, năng lượng là lĩnh vực hội tụ các ngành vật lý, hóa học và kinh tế.

Dạng thứ hai liên quan đến các môn học mà mục đích là việc ta không chỉ vận hành các vật thể vật lý thông thường như atôm hay phôtôn mà còn là các dụng cụ vật lý(các phương pháp thống kê, các phương trình,...). Đó mới là điều thiết yếu.

Ta có thể kể ra các lĩnh vực gần gũi với sinh học và các ngành khoa học nghiên cứu sinh vật đi kèm với các hoạt động tìm hiểu về sự phát triển các chất hữu cơ, trẻ hóa dân số hay tắc nghẽn giao thông. Ta cũng có thể liệt kê các ngành thuộc lĩnh vực tin học, nơi mà các kỹ  năng của nhà vật lý học trong việc hệ thống hóa đang rất được tìm kiếm để giúp ích cho sự phát triển các phần mềm mới, và các kiến thức về điện (và có thể cả về điện tử học spin) là không thể thiếu cho việc phát triển khả năng tính toán. Ta cũng tìm thấy nhiều nhà vật lý học làm việc liên quan đến tài chính. Kỹ  năng cần thiết trong trường hợp này là khả năng lập công thức, sơ đồ hóa các dữ liệu thô và đối chiếu khuôn mẫu đó so với thực tế để đưa ra các dự đoán mới. Quá trình này là hoạt động chính của một nhà vật lý học khi hoạt động tư vấn dù ta không bắt gặp thường xuyên.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO