Nghề nghiệp “Văn hóa - Xã hội”

Có rất nhiều ngành nghề trong lĩnh vực văn hóa như : nhà bảo tồn văn hóa, giáo viên nghệ thuật, chuyên viên lưu trữ, nhà quản lí văn hóa, tuyên truyền văn hóa, có rất nhiều ngành nghề trong lĩnh vực văn hóa.
Đây là những nghề nghiệp mà bạn có thể làm việc trong các cơ sở công nhưng nhiều cơ sở tư nhân cũng đề xuất ra không ít vị trí công việc: các phòng triển lãm nghệ thuật, các công ty sự kiện, các nhà sản xuất các ấn phẩm nghe nhìn, nhà hát,...

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Văn hóa - Xã hội