Nghề nghiệp “Truyền thông - Đa phương tiện”

Từ sự sáng tạo đến việc tái kinh doanh, khả năng thích ứng trong mọi trường hợp, sự mềm dẻo về tinh thần nhưng cũng không thiếu sự nghiêm túc...Đó có phải là bạn ? Nếu như vậy thì bạn phù hợp với công việc trong ngành truyền thông - đa phương tiện.

 

 

Truyền thông: một bộ phận trong chiến lược công ty

Các doanh nghiệp đều hiểu rõ điều đó: truyền thông là một nhân tố chính yếu cho sự tăng trưởng kinh tế. Như vậy, các doanh nghiệp luôn sẵn sàng đầu tư ngân sách lớn vào đó. Tất cả phải sẵn sàng cho việc truyền thông tin đến công chúng, thuyết phục khách hàng và tạo chỗ đứng trên thị trường VN và quốc tế.

Các doanh nghiệp sẽ tuyển dụng nhưng theo những nhóm nhỏ. Nên nhắm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì chúng sẽ lập nên các vị trí công việc chuyên biệt và các tập thể phân loại theo địa phương mà việc lập ra các nhóm mới như vậy sẽ cho bạn rất nhiều cơ hội. Cuối cùng, các hãng truyền thông cũng luôn tìm kiếm những nhân viên mới.

 

Sự phát triển các nghề nghiệp kỹ thuật số

Soạn thảo các newsletter, chủ trì các blog và các diễn đàn,... Lĩnh vực truyền thông có nhu cầu ngày càng tăng về các chuyên gia trong lĩnh vực kĩ thuật số, mở ra nhiều thị trường mới và đề ra rất nhiều công việc. Truyền thông đòi hỏi các nhân viên càng lúc càng chuyên nghiệp và thường dành các vị trí công việc cho những cử nhân chuyên ngành.

Lĩnh vực truyền thông cho phép làm việc trong rất nhiều lĩnh vực hoạt động khác có cùng mục tiêu: mang lại danh tiếng cho các doanh nghiệp, các dịch vụ và sản phẩm mà doanh nghiệp đó đề ra cho khách hàng, cổ đông, nhân viên và đối tác.

Qua đó, người ta phân ra nhiều dạng chuyên gia liên quan đến lĩnh vực truyền thông, tùy theo đối tượng nhắm đến:

_ Truyền thông bên ngoài (khách hàng, nhà cung ứng, cơ quan hành chính,...)

_ Truyền thông nội bộ (nhân viên và nghiệp đoàn)

_ Truyền thông tài chính (cổ đông, nhà phân tích tài chính và viện tài chính)

_ Quan hệ báo chí (phương tiện truyền thông)

_ Quản lý khủng hoảng

_ Tổ chức sự kiện.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Truyền thông - Đa phương tiện