Nghề nghiệp “Thu - mua ”

Đây là công việc dành cho những người có khả năng thương thuyết xuất sắc. Họ làm việc chủ yếu trong ngành công nghiệp hay trong ngành phân phối bán lẻ hàng hóa. Họ tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán các sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn xác định trong khi hợp tác với nhà cung cấp liên quan đến chất lượng, giá cả, số lượng, thời hạn giao hàng, thanh toán...

Họ tuyển lựa những nhà cung ứng tốt nhất có khả năng đáp ứng các đòi hỏi đã được nêu ở trên, và họ thương lượng những điều kiện mua bán và cung ứng hàng liên quan đến các dịch vụ logistic. Họ luôn cố gắng đạt được việc giảm giá trong khi vẫn đảm bảo chất lượng nhất định. Khi cần, họ sẽ đề ra việc thay đổi nhà cung cấp.

Hãy chú ý, ta không thể khởi đầu sự nghiệp bằng nghề chuyên viên thu mua! Công việc của chuyên viên thu mua đòi hỏi một vốn kiến thức vững vàng về công ty, về nhu cầu của công ty và những biến động của thị trường.

Trong ngành công nghiệp, người ta sẽ đòi hỏi một chuyên viên thu mua có khả năng tìm được các nguyên liệu, các sản phẩm chưa hoàn thiện hay cả các dịch vụ cần thiết phục vụ cho việc sản xuất của công ty.

Trong lĩnh vực phân phối, cũng chính họ là người cung cấp các nền tảng. Nói cách khác, họ phải có kĩ năng về công nghệ, ngoài kĩ năng về thu mua. Bây giờ, bạn có thể nói rằng vị trí này dành cho những người kinh nghiệm và gắn bó lâu dài vì nó liên quan đến những hướng đi chiến lược của công ty.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Thu - mua

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN