Nghề nghiệp “Tâm lý - Xã hội”

Lắng nghe, an ủi, động viên. Những kĩ năng đó cần phải được trau dồi. Các ngành nghề về tâm lí học hiện nay chủ yếu có mặt trong các bệnh viện hoặc trong các trung tâm y tế và xã hội (cho trẻ em chẳng hạn). Nhưng bạn cũng có thể hành nghề trong văn phòng tự do.

Tâm lý học là lĩnh vực càng ngày càng thu hút giới trẻ. Tuy nhiên, vị trí công việc khi tốt nghiệp không phải là nhiều. Nếu bạn muốn tiến sâu trong nghề, bạn phải chủ động và kiên nhẫn!

Về phần đầu ra, ngành tâm lý việc làm sẽ mở ra các công việc trong các dịch vụ về nhân sự, chẳng hạn trong các doanh nghiệp và trong các bộ phận về nhân sự, có vẻ hơi ít đầu ra so với ngành tâm lý bệnh học lâm sàng, cho phép bạn hành nghề trong bệnh viện, nhà dưỡng lão hay chăm sóc trẻ em (nhà trẻ, dịch vụ hỗ trợ cộng đồng cho trẻ em,...).

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Tâm lý - Xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN