Nghề nghiệp “Tài chính - Kế toán - Kiểm toán”

Lĩnh vực kế toán có thể được chuyên môn hóa hoặc không tùy vào tầm vóc doanh nghiệp hay dịch vụ kế toán có nhu cầu tuyển dụng. Trong cả hai trường hợp, nhiệm vụ của họ sẽ là báo cáo tình hình hoạt động tài chính công ty cho ban quản lý và có thể các đối tác khác nhau. Việc tuân thủ thời hạn và tính chính xác cao là điều kiện cần thiết đối với vị trí này. Khối lượng công việc sẽ tăng lên vào một số giai đoạn quan trọng trong năm và bất cứ sự chậm trễ nào đều sẽ dẫn đến những khoảng phạt tài chính.

Song song đó, các doanh nghiệp cũng như các dịch vụ kế toán luôn cần đến nhân sự chuyên về lĩnh vực số liệu này, và họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra những nhân viên có tay nghề chuyên môn cao. Không tính đến các chức năng kiểm toán, các ngành nghề được tìm kiếm nhiều nhất là kế toán tổng hợp, kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên nội bộ, quản lý tín dụng, quản lý tiền lương và thủ quỹ.

 

Nhiệm vụ của công việc kế toán - kiểm toán

 Chịu trách nhiệm duy trì sự theo dõi thường xuyên các tài khoản kế toán tổng hợp và đôi khi, tài khoản kế toán phân tích.

 Tập hợp, phối hợp và kiểm tra các dữ liệu kế toán.

 Thường xuyên lập ra và giới thiệu các hồ sơ kế toán hợp pháp đã được chuẩn hóa: bảng cân đối kế toán hàng năm, bảng báo cáo kết toán, và tất cả các thông tin theo từng thời điểm theo yêu cầu của ban quản lý (tình hình hàng tháng, hàng quý,...)

 Phân tích tình hình kế toán

 Thực hiện các hoạt động tài chính (ký quỹ,...), thuế (tính thuế, kê khai,...) hay xã hội (lương, bảng tổng kết,...)

 Xác định các khoản lợi nhuận và thiết lập các bảng dự toán ngân sách cũng như các thủ tục kiểm toán.

Các ngành kế toán tổng quát: ngành kế toán tổng quát phải thể hiện rõ ràng kết quả của doanh nghiệp, và phục vụ cho công tác thống kê. Ngành này đưa ra các số liệu về tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nào đó. Đây là một công việc bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan hành chính thuế vụ, bộ phận kế toán tổng quát phải báo cáo cho cơ quan này tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 Các ngành quản lý nội bộ: ngày nay, các ngành này đang phát triển rộng rãi và hưởng lợi do sự phát triển những nhu cầu mới từ nhiều năm nay. Trên thực tế, các doanh nghiệp đã tìm thấy ở những ngành nghề này như một phương tiện để phát triển hoạt động. Công việc quản lý nội bộ phục vụ cho việc xác định chị phí cho mỗi dịch vụ, của mỗi chức năng trong guồng máy hoạt động của doanh nghiệp.  Cho phép đưa ra những giải pháp nhằm bảo đảm hiệu quả của những quỹ đầu tư. Chức năng của kiểm soát nội bộ cho phép phát đi những thông tin, hiểu rõ và làm sáng tỏ thông tin, từ đó cho phép hoạch định một kế hoạch điều hành hiệu quả.

Các văn phòng tư vấn dịch vụ kế toán tuyển dụng thường xuyên các nhân viên kế toán, tổng hợp hoặc chuyên sâu. Rất nhiều phòng tư vấn nhỏ cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và có cả những văn phòng uy tín tập trung vào các tập đoàn quốc tế lớn.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Tài chính - Kế toán - Kiểm toán