Nghề nghiệp “Nông Lâm nghiệp - Nuôi trồng thủy sản”

Khi nói về nông nghiệp, người ta thường nghĩ đến sản xuất ngũ cốc, sữa, gạo, trái cây, thịt,v.v. Tuy nhiên lĩnh vực này không ngừng lại ở đó. Về khía cạnh kỹ thuật (trang thiết bị trồng trọt), quản lý môi trường tự nhiên (bảo vệ môi trường, nước, quy hoạch cảnh quan), hoạt động môi trường và các dịch vụ phục vụ cho người hay cuối cùng là phục vụ phương diện kinh tế. Nông nghiệp chiếm một phần lớn lãnh thổ Việt Nam. Tùy theo khí hậu và đất đai, các loại sản phẩm phân chia theo từng vùng.

 

Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp. Năm 2009, giá trị sản lượng của nông nghiệp đạt 71,473 nghìn tỷ đồng (giá so sánh với năm 1994), tăng 1,32% so với năm 2008 và chiếm 13,85% tổng sản phẩm trong nước. Tỷ trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế bị sụt giảm trong những năm gần đây, trong khi các các lĩnh vực kinh tế khác gia tăng. Đóng góp của nông nghiệp trong vần đề tạo việc làm còn lớn hơn cả đóng góp của ngành này vào GDP. Trong năm 2005, có khoảng 60% lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, và thuỷ sản. Sản lượng nông nghiệp xuất khẩu chiếm khoảng 30% trong năm 2005. Việc tự do hóa sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo, đã giúp Việt Nam là nước thứ BA trên thế giới về xuất khẩu gạo. Những nông sản quan trọng khác là cà phê, sợi bông, đậu phộng, cao su, đường, và trà.

 

Tính linh hoạt của ngành

Chăn nuôi, trồng rau, trồng cây ăn quả,...Mỗi ngành nghề trong nông nghiệp tạo ra hàng loạt việc làm đa dạng, dù trong sản xuất, cố vấn hay kinh doanh. Sự linh hoạt được đòi hỏi, trên hết là đối với những người đứng đầu quản lý về nhân sự, nguồn đầu tư và hoạch định chính sách có tác động trong lĩnh vực này. Việc kiểm soát những công cụ thông tin và kỹ thuật trở nên cần thiết hơn là theo đuổi sự tự động hóa công việc. Giới nông nghiệp cần lực lượng lao động ngày càng có trình độ cao và nhạy cảm với những vấn đề về sinh thái.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO