Nghề nghiệp “Nhân sự”

Nhân sự xuất hiện trong tất cả các lĩnh vực.

Công tác nhân sự bao gồm những công việc quan trọng : từ tuyển dụng nhân viên cho đến việc chuẩn bị phiếu lương. Những công việc này thay đổi tùy theo quy mô tổ chức của doanh nghiệp, nhưng trong tất cả các trường hợp, các chuyên gia nhân sự thường xuyên xuất hiện bên cạnh các nhân viên.


Tuyển chọn được những nhân viên tốt...
Chuẩn bị một bài phỏng vấn tuyển dụng là công việc của ứng viên cũng như của nhà tuyển dụng. Công việc đó là một trong các nhiệm vụ chính của người làm công tác nhân sự. Đồng thời, người làm công tác nhân sự đối mặt với sự đào thải nhân viên thường xuyên, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp luôn cần những tài năng mới. Vì thế, người làm công tác nhân sự cần tìm được sự cân bằng giữa nhu cầu của doanh nghiệp, lượng hồ sơ ứng tuyển và nguyện vọng của các ứng viên.

 

...và đảm bảo sự thoải mái làm việc cho các nhân viên

Công việc trong ngành nhân sự không chỉ gói gọn trong việc «săn đầu người » mà các chuyên gia nhân sự còn tập trung vào yếu tố « nhân lực » của công ty.

 

Ngoài những công việc hành chính không thể tránh, như soạn thảo hợp đồng và các bảng lương, người làm công tác nhân sự tập trung ngày càng nhiều về mặt xã hội.

 

Công việc của họ bao gồm :
- Đảm bảo các cơ hội thăng tiến cho các ứng viên xứng đáng,
- Đảm bảo các mối quan hệ trong công ty ôn hòa và tốt đẹp
- Tạo hứng thú cho nhân viên qua các dự án của doanh nghiệp.
- Thực hiện các công việc đại diện tập thể để thương lượng với công đoàn và chủ doanh nghiệp.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Nhân sự

BÀI VIẾT LIÊN QUAN