Nghề nghiệp “Ngoại thương - Xuất Nhập khẩu”

Bao gồm các ngành nghề liên quan đến thương mại theo định hướng nghiên cứu và phát triển thị trường mới (thị trường quốc tế) phục vụ cho các hoạt động Xuất Nhập khẩu.

Đây là những hoạt động trong chiến lược phát triển ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp, dựa trên việc phân tích các yếu tố sau đây:
  Thị trường mục tiêu (quốc gia),
  Lợi ích của thị trường tiềm năng,
  Các dòng sản phẩm và dịch vụ chiến lược,
  Nguồn tài chính và nhân lực dự kiến.

Với chính sách mở cửa ra quốc tế của chính phủ trong hơn 10 năm qua, nhờ đó trao đổi quốc tế được tăng cường nên lĩnh vực này ngày càng phát triển tại các công ty lớn (khuynh hướng này ngày nay cũng đang phát triển kể cả với các công ty vừa và nhỏ). Ngoại thương- Xuất Nhập khẩu hiện diện trong các lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, gia công phần mềm, công nghiệp thời trang...

Những nhân viên hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu làm việc trực tiếp tại các bộ phận quản lý doanh nghiệp hoặc bộ phận thương mại của công ty.

Công việc của họ khởi đầu bằng việc hoạch định những định hướng chiến lược:

 Xác định các mục tiêu (khu vực địa lý, doanh thu, lợi nhuận) và các khả năng phát triển quốc tế của công ty (thành lập công ty con, liên doanh, hợp đồng nhượng quyền thương mại và phân phối...)
  Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận của công ty và đối tác bên ngoài của công ty (nhà thầu, nhà sản xuất, nhà phân phối).
 Một khi đã xác định hướng chiến lược cụ thể, giai đoạn tiếp theo là tiến hành đàm phán Thương mại
 Xác định mục tiêu kinh doanh và các điều khoản thương mại (mua hoặc bán hàng trực tiếp hay gián tiếp thông qua người bán hàng, đại lý) trong khu vực phụ trách,
 Khảo sát khách hàng ở nước ngoài, xác định các đối tác,
 Duy trì và phát triển danh mục đầu tư của khách hàng và nhà cung cấp quốc tế,
 Chịu trách nhiệm trực tiếp đàm phán hợp đồng,
 Phối hợp mạng lưới đối tác,
 Đảm bảo sự theo dõi hành chính, kiểm tra hoạt động vận hành quy trình giao nhận hàng hóa & dịch vụ.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Ngoại thương - Xuất Nhập khẩu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN