Nghề nghiệp Môi trường - Quản lý tài nguyên : "Xử lý chất thải"

 Miêu tả công việc:

Để có sự vận hành tốt trong quá trình phân loại, tái chế và loại bỏ chất thải, các kỹ thuật viên xử lý chất thải phải biết cách giám sát cũng như tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ môi trường.

Dưới danh nghĩa quyền giám đốc của nhà máy, kỹ thuật viên xử lý chất thải điều hành và kiểm tra việc khai thác các máy móc xử lý rác thải gia dụng và công nghiệp. Mục tiêu của họ là tái chế các rác thải, không đốt đi hoặc để chúng bị phân giải, họ cũng theo dõi việc tối ưu hóa quá trình xử lý.

Họ làm việc như thế nào?

Là trưởng nhóm một ekip công nhân, kỹ thuật viên xử lý chất thải phải đảm bảo rằng tất cả các nhân viên dưới quyền đều hoàn thành các công việc cần thiết để tiến độ hoạt động diễn ra tốt nhất. Họ phân chia cho các nhân viên những công cụ cần thiết để phục vụ công việc thường ngày đồng thời giải quyết các sự cố bất ngờ. Bên cạnh đó, các kỹ thuật viên cũng cần phải hết sức nhanh nhạy để đưa ra những quyết định kịp thời trong các tình huống khẩn cấp như khi xảy ra sự cố máy móc,…, ban hành các quy định để đảm bảo an toàn lao động.

Họ làm việc ở đâu?

Kỹ thuật viên có thể làm việc trong nhà máy xử lý, phân loại rác thải, hoặc công tác trong các phòng thí nghiệm chiết tách. 

 

 Kỹ năng cần thiết

Cẩn trọng: Người trông coi nhà máy và trưởng một êkíp công nhân cần có ý thức tổ chức cao và sự chủ động tốt nhằm đảm bảo an toàn về người và vật chất.

Linh hoạt: Đưa ra quyết định cho các sự cố bất ngờ đòi hỏi sự hiểu biết trong nhiều lĩnh vực, như là cơ khí, hóa học, điện tử,…cũng như một phản ứng nhanh nhẹn.

 

 Thăng tiến trong nghề nghiệp

 Kỹ thuật viên xử lý chất thải

Chịu trách nhiệm trông nom về sự vận hành tốt của việc phân loại hay tái tế rác thải. Bạn cần phải nhanh nhạy để giải quyết tất cả các sự cố bất ngờ và theo dõi an toàn lao động cho cả nhóm làm việc. Nếu là trưởng ca, có nghĩa bạn là người điều hành nhân sự- làm việc một trong ba ca, 8 tiếng mỗi ngày.

 

 Kỹ sư vệ sinh y tế hoặc người chịu trách  nhiệm của nhà máy xử lý rác thải.

Ít nhất phải có 15 năm kinh nghiệm làm kỹ thuật viên và gián tiếp thông qua các khóa đào tạo liên thông mới trở thành người chịu trách nhiệm hoạt động của nhà máy xử lý rác thải

 

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO