Nghề nghiệp Môi trường - Quản lý tài nguyên : "Quản lý & khai thác nguồn tài nguyên nước"

 Miêu tả công việc:

Nhân viên quản lý, khai thác nguồn tài nguyên nước có nhiệm vụ quản lý chất lượng nguồn nước, giám sát tiến trình hoạt động các công đoạn làm sạch nguồn nước đã qua sử dụng trước khi thải ra môi trường tự nhiên, xử lý các tạp chất bẩn trong nước. Nghề này thường làm việc trong một trạm lọc nước.

 Họ làm việc như thế nào?

Nhân viên quản lý chất lượng nguồn nước đảm trách việc vệ sinh và bảo trì các thiết bị xử lý nước đã qua sử dụng: hệ thống ống dẫn, van ống nước, máy bơm, màng lọc; giám sát liều lượng các chất hóa học dùng trong xử lý nước vẫn còn lẫn tạp chất bẩn và vi khuẩn; lấy các mẫu thử để tiến hành phân tích và kiểm tra trong phòng thí nghiệm.

 Họ làm việc ở đâu?

Họ di chuyển giữa các hồ chứa nước và trạm điều khiển để kiểm tra hoạt động của các van khóa nước.


 
Kỹ năng cần thiết

Linh hoạt: Nhân viên quản lý chất lượng nguồn nước phải tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau : kỹ thuật, hóa học, vật lý, vv.vv.

Luôn sẵn sàng: Nhân viên cần phải đảm bảo làm việc thường trực vìviệc xử lý tạp chất bẩn và nước đã qua sử dụng không phân biệt thời gian, bất kể ngày hay đêm, cuối tuần hay ngày nghỉ lễ. 

Cẩn trọng: Nước  được xả lại môi trường tự nhiên sau khi xử lý nên cần phải đạt được độ sạch nhất định- đây điều tất yếu cần được lưu ý thường xuyên đối với các nhân viên quản lý chất lượng nguồn nước.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO