Nghề nghiệp Môi trường - Quản lý tài nguyên : "Nhà thực vật học"

 Miêu tả công việc:

Nhà thực vật học là một chuyê gia sinh thái học nghiên cứu về thế giới thực vật. Họ nghiên cứu sự tiến hóa của các loài cây với mục tiêu bảo vệ các loài đang gặp nguy hiểm hoặc được dùng cho mục đích y học. 

Họ làm việc như thế nào ?

Tại hiện trường, nhà thực vật học soạn thảo các bản kiểm kê về hệ thực vật để biết được tình trạng của các thực bì ở những khu vực địa lý xác định; thiết lập bản đồ phân bố của các loài cây. Trong phòng thí nghiệm, họ sắp xếp các ghi chép, nuôi trồng thử các mẫu vật, tổ chức lại các tập bách thảo trong suốt quá trình sưu tập. Họ phân tích tất cả các dữ liệu và viết một bản báo cáo dự đoán các kết quả. Song song với đó, họ xuất bản những mục báo trong tạp chí chuyên nghiệp để cung cấp cho các cuộc hội thảo, các hội nghị về thực vật. Họ cũng có thể giảng dạy tại các trường đai học hay nghiên cứu các công thức điều trị bằng cây cỏ trong khuôn khổ nghiên cứu ý học.

Họ làm việc ở đâu ?

Nhà thực vật học chia sẻ thời gian giữa việc thu thập các mẫu vật tại hiện trường và nghiên cứu giai đoạn cuối tại phòng thí nghiệm. Họ cũng phải thường xuyên di chuyển để phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc tham dự và chia sẻ tại các buổi hội thảo. 

 

 Chuyên môn yêu cầu

Óc quan sát: Tất cả những phân tích và kết luận đều được hoàn thành thông qua các mẫu vật tại hiện trường đòi hỏi nhà thực vật học phải có óc quan sát tốt. Dù cho các họ có trực giác tốt đến mấy, họ cũng phải thường xuyên xem lại lý thuyết.

Kiên nhẫn:  Việc thí nghiệm và nuôi trồng thử mất rất nhiều thời gian, vì thế các nhà thực vật học phải kiên nhẫn để thu được những kết quả chính xác.

Tỉ mỉ: Họ phải thật khéo léo, tỉ mỉ, giỏi áp dụng để thực hiện các thí nghiệm tế bào sinh học cực kì tinh vi

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO