Nghề nghiệp Môi trường - Quản lý tài nguyên : "Kỹ sư môi trường"

 Miêu tả công việc:

Kỹ sư môi trường, còn được gọi là người chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường tại các điểm công nghiệp. Họ đảm bảo việc chấp hành các luật lệ về ô nhiễm của xí nghiệp nhằm kiểm soát chất lượng môi trường. 

Họ làm việc ngay tại doanh nghiệp hoặc tập đoàn trong vai trò người chịu trách nhiệm phát triển bền vững, quản lý, phân tích, xử lý các vấn đề liên quan đến bảo vệ thiên nhiên, môi trường và cải thiện đời sống con người (rủi ro về người, tiếng ồn…). Kỹ sư môi trường còn đảm nhiệm vai trò ngăn chặn, chỉnh sửa, nghiên cứu hoặc tạo nhận thức; tổ chức các hoạt động kiểm tra tại hiện trường bao gồm ống thông hơi, cống dẫn, mặt nước,…

Do phải sử dụng thường xuyên các chế phẩm hóa học độc hại nên nghề này yêu cầu một sự tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn về an toàn, cộng thêm với sự hiểu biết tuyệt đối về các vật dụng bảo vệ cá nhân (mặt nạ chống khí độc, quần áo bảo hộ, máy dò hướng,…). Ngoài ra, còn phải sở hữu một kiến thức tốt về các quy định cũng như giới công nghiệp. 

Bảo vệ môi trường

Kỹ sư phân tích, đo đạt và dự báo các hoạt động công nghiệp tác động lên môi trường. Từ đó họ đề ra ngay lập tức các giải pháp ngăn chặn việc ô nhiễm môi trường đặc biệt là trong không khí và nước nhằm giảm thiểu tối đa các mối nguy hại từ âm thanh và hạn chế rác thải. 

Trong một bộ phận của các doanh nghiệp

Họ giúp kiểm soát mức độ ô nhiễm nhằm mục đích bảo đảm sản xuất và lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

 

Thông tin và cố vấn

Người kỹ sư thông báo cho các nhân viên chịu trách nhiệm nhận thức các lý do ô nhiễm môi trường. Họ chứng minh cho nhân viên làm thế nào để sử dụng các thiết bị nhằm tận dụng tối đa năng lượng; đưa ra ý kiến về việc mở rộng nhà xưởng, xây dựng cái mới hoặc cải tạo lại cái cũ.

Chuyên gia này thường làm việc tại các tập đoàn địa phương, các hiệp hội, các công ty hay tư nhân.

 

Kỹ năng cần thiết

-  Biết tạo mối quan hệ

-  Chuyên môn tốt

-  Có khả năng thích nghi

-  Cẩn trọng

 

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO