Nghề nghiệp Môi trường - Quản lý tài nguyên : "Chuyên viên tư vấn về môi trường"

 Miêu tả công việc:

Cần có sự dung hòa giữa ý thức bảo vệ môi trường với lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp, đây luôn là một thách thức đặt ra cho các chuyên viên tư vấn.

Chuyên viên tư vấn môi trường, hay còn gọi là nhà tư vấn sinh thái có nhiệm vụ chính là tạo ra một nhận thức cao về việc bảo vệ môi trường cho các nhà sản xuất công nghiệp. Các chuyên viên tư vấn sẽ cung cấp thông tin và cố vấn cho  các nhà sản xuất công nghiệp về những quy định hiện hành khi họ thực hiện các chiến dịch quy hoạch đất đai. 

Họ làm việc như thế nào ?

Chuyên viên tư vấn môi trường đóng vai trò là người trung gian giữa những người ban hành chính sách, các nhà sản xuất công nghiệp, cơ quan hành chính và công chúng. Họ cung cấp thông tin cho mỗi đối tượng, cố gắng thuyết phục và gắn kết các quan điểm bất đồng. Họ tổ chức những buổi tọa đàm quan trọng với các đối tác bằng một dự án nhằm giảm thiểu tối đa mức ảnh hưởng tới môi trường. Họ vừa là người dẫn dắt, cung cấp thông tin vừa là người tư vấn, hướng dẫn cho mọi người làm thế nào sử dụng hiệu quả nhất các nguồn năng lượng, làm thế nào để giảm thiểu các yếu tố gây hại từ âm thanh và hóa học, làm thế nào để tránh ô nhiễm, nâng cao đời sống con người… họ cũng đề cập đến vấn đề xử lý rác thải công nghiệp và gia dụng; quyết định các trục phát triển về mặt bảo vệ môi trường; tổ chức các cuộc phân loại, chọn lọc. 

Họ làm việc ở đâu ?

Chuyên viên tư vấn môi trường có nhiệm vụ thu thập thông tin, sau đó thường xuyên đi khảo sát nhằm theo dõi những địa điểm tiến hành các dự án và tham dự các cuộc họp thông báo. 

 

Kỹ năng cần biết

Cầu tiến: Chuyên viên tư vấn về môi trường cần phải học hỏi rất nhiều kiến thức về khoa học – kỹ thuật đễ có thể dẫn dắt, phân tích tại các địa điểm, các bài nghiên cứu để bảo vệ thiên nhiên.

Khả năng giao tiếp: Vì phải thường xuyên thực hiện các cuộc trao đổi trước công chúng, nên họ phải biết ngoại giao, nhanh nhạy trong giao tiếp, ứng xử. 

Linh hoạt: Vì phải thường xuyên di chuyển đến các địa điểm, tham dự nhiều cuộc họp nên linh hoạt là một phẩm chất cần thiết cho người hành nghề.

 

 Thăng tiến nghề nghiệp

 Chuyên viên tư vấn về môi trường trong các sở nhà nước.

Bạn sẽ được gắn với một nhân viên thị chính hoặc một bộ trưởng, trở thành người chịu trách nhiệm nghiên cứu về một thị xã hay thành phố. 

 Chuyên viên tư vấn về môi trường trong các doanh nghiệp tư nhân.

Bạn sẽ được tuyển dụng bởi một văn phòng nghiên cứu hoặc một tổ chức phi chính phủ. 

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO