Nghề nghiệp “Môi trường - Quản lý tài nguyên”

Các nhóm ngành môi trường - quản lý tài nguyên hiện nay đều có cùng một mục tiêu: bảo tồn, giám sát và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Phạm vi ứng dụng của ngành nghề về môi trường rất đa dạng: bảo vệ thiên nhiên, lọc nước, phát triển công nghệ có tính đặc thù, phát huy giá trị của rác thải, quản lý đất đai, bảo tồn các giống loài trong tự nhiên, cải thiện đời sống người dân, các hoạt động nâng cao ý thức vì môi trường...
Vì các mối lo ngại liên quan đến môi trường ngày càng tăng bên việc bảo vệ môi trường đã trở thành một phần trong ý thức sống của mọi người. Mỗi người cần phải tự xây dựng ý thức tiết kiệm năng lượng, việc xử lý rác thải..., đặc biệt là ở các doanh nghiệp, các hiệp hội, các tập đoàn địa phương hay quốc gia đều phải có các biện pháp nâng cao ý thức về môi trường. Theo đó, cũng vì mục đích này  mà các pháp chế ra đời ngày càng nghiêm ngặt.

Ngày nay có rất nhiều ngành nghề mới xuất hiện, những nghề  đang tồn tại và phát triển nên có sự gắn kết với vấn đề về môi trường. Lưu ý rằng, nếu như việc bảo tồn tự nhiên là trọng tâm thì chính những hoạt động liên quan đến quản lý nguồn nước và rác thải sẽ tạo ra nhiều việc làm nhất.

Rất nhiều khóa đào tạo cũng đã xuất hiện giúp nắm bắt các kỹ thuật khai thác từ rác thải, các cách khử độc nguồn nước, vận chuyển các chất độc hại hoặc các năng lượng có thể tái chế.

Dù bạn làm việc trong lĩnh vực nào thì bạn sẽ phải đối mặt với các nhóm ngành liên quan sau đây : quản lý, tư vấn, bảo trì thiết bị, hoạt náo, theo dõi, tuyên truyền, kiểm tra, tiếp thị.

 

 

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO