Nghề nghiệp “Luật - Pháp lý”

Áp dụng pháp luật, thực thi, bảo vệ lợi ích của cá nhân hoặc công ty, tham gia quản lý các dịch vụ pháp lý... Cơ hội làm việc trong lĩnh vực pháp luật là rất nhiều cho những ai đã theo đuổi các nghiên cứu về luật.

 

Ngày càng có nhiều công ty, đặc biệt là các tập đoàn và một số công ty quy mô vừa và nhỏ, tự trang bị cho mình một bộ phận pháp lý để quản lý thương mại tốt hơn. Các chuyên môn như luật kinh doanh, luật về thuế và luật xã hội thường được yêu cầu cụ thể. Cuối cùng, về phía chính quyền địa phương, thường có nhu cầu cần các luật sư chuyên về thị trường đất đai và phát triển đô thị.

 

Các công việc trong lĩnh vực pháp luật hiếm khi cố định. Có nhiều cây cầu thực sự tồn tại giữa các ngành nghề khác nhau: từ luật sư đi đến luật gia, từ luật gia đến phóng viên pháp lý, từ thư ký phòng luật đến công chứng viên, thư ký tòa án đến cố vấn tòa án hành chính, vv. Việc đào tạo kép pháp luật và thương mại,pháp luật và tài chính, pháp luật và ngôn ngữ, vv... được xem là rất hữu ích để phát triển đời sống cộng đồng.

 

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Luật - Pháp lý