Nghề nghiệp “Kỹ sư nhiệt - lạnh”

Ngành nghề của kỹ sư điện lạnh và năng lượng bao gồm lắp đặt, thiết lập và bảo dưỡng trong những lĩnh vực sau:
- Hệ thống sưởi, nước nóng, điều hoà, thông gió, điều hoà không khí
- Tiết kiệm và hướng dẫn tiết kiệm năng lượng
- Năng lượng mặt trời, năng lượng từ gỗ, bơm nhiệt và tất cả các loại năng lượng có thể tái tạo
- Điều khiển từ xa, điều hoà, tự động hóa
- Lò sưởi/ ống khói
- Bảo trì

Nếu các bạn muốn trở thành kỹ sư nhiệt-lạnh, hãy theo một chương trình đào tạo về lắp ráp thiết bị điện lạnh, trưởng công trường, người thiết kế.
Cùng với việc gia tăng sử dụng điều hoà trong công nghiệp và trong gia đình, nghề kỹ sư điều hoà tạo ra rất nhiều cơ hội tuyển dụng.

 

 

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Kỹ sư nhiệt - lạnh