Nghề nghiệp “Kinh tế”

 

Khối ngành Kinh tế đào tạo những cử nhân có khả năng nghiên cứu, có năng lực tự học để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm phát triển kinh tế đất nước. Đây sẽ là nguồn nhân lực với kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cao, khả năng phán đoán, quan sát, nắm bắt được diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, nắm bắt được những biến chuyển trong đời sống kinh tế thị trường, từ đó biết phân tích, nhận định và ứng dụng những hiểu biết, kiến thức kinh tế vào nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao trên thương trường trong nước và quốc tế.

 

Tốt nghiệp Khối ngành Kinh tế, sinh viên không những có trình độ chuyên ngành mà còn được trang bị khả năng tin học, ngoại ngữ để có khả năng thích ứng ngay với yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, công ty hoặc học chuyển tiếp lên trình độ cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ...) ở các trường Đại học trong và ngoài nước.

 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này, có thể đảm nhận tốt các công việc như quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, các hoạt động kinh doanh Ngân hàng tại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước và các Ngân hàng Thương mại Cổ phần, quản lý và kinh doanh tiền tệ, tín dụng, làm việc tại các Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Thương mại, các công ty tài chính, công ty bảo hiểm...

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Kinh tế