Nghề nghiệp “Kiến trúc - Quản lý đô thị”

Kiến trúc

Kiến trúc sư chính là người quản lý dự án, có nghĩa là người sẽ khai sinh ra dự án công trình của tòa nhà và tiếp tục bám sát cho đến khi xây dựng kết thúc.

Nếu họ nắm giữ hoàn toàn chất lượng bằng bảng thiết kế, họ cũng là một người kỹ sư kiểm soát các nguyên tắc lý học trong xây dựng và là một nhà chuyên môn trong các thủ tục hành chính, người có khả năng nắm giữ tiến độ hoàn thành công trình, tính toán, thương lượng và đưa ra các phương pháp...Công việc của kiến trúc sư rất đa dạng. Họ tham dự vào nhiều mức độ khác nhau của dự án : từ khâu thiết kế cho đến công đoạn thực thi, thông qua các thỏa thuận với khách hàng và các tay nhà nghề trong ngành xây cất.

Trên nguyên tắc, không có một quyết định nào có thể thông qua nếu không có sự tham gia và sự đồng ý của họ, vì nếu các vấn đề thường xuất hiện vào phút cuối cùng thì kiến trúc sư sẽ phải hành động và tìm ra các giải pháp phù hợp nhanh nhất có thể.

Bạn cần phải đưa ra những quyết định khó khăn, những quyết định này có thể sẽ chống đối bạn trong trường hợp bạn sai lầm. Thức trắng đêm và căng thẳng trong công việc là những thứ bạn sẽ phải trải qua.

 

Quản lý đô thị

4 lĩnh vực hoạt động chuyên ngành của quy hoạch đô thị:

Phân tích và thăm dò địa chất

Là người hiểu biết về đất đai và sử dụng các định hướng chiến lược. Là con người của nghiên cứu và của nghệ thuật, nhà quản lý đô thị có nhiệm vụ quan sát và đưa ra dự trù, không gian hóa các dự án, soạn thảo các chính sách đô thị.

- Kỹ năng : biết phân tích các thay đổi mở rộng của các không gian, biết cách tạo ra các cơ sở dữ liệu, biết mô phỏng các phát triển, có khả năng tiến hành nghiên cứu thị trường, hoặc thực hiện các nghiên cứu, biết soạn thảo một dự án và trình bày chúng...

- Sản phẩm : bảng tổng quan địa điểm, nghiên cứu về các tác động, bài tổng hợp, cơ sở dữ liệu, bản kết quả thăm dò địa chất, tài liệu quy hoạch, tài liệu lập chương trình,...

Thiết kế đô thị

Bao gồm các công việc khoanh vùng và phân chia các chức năng đô thị. Một nhà thiết kế đô thị sẽ thiết lập các hoạt động và xác định không gian thích hợp với chúng. Về phương diện pháp lý và thực liệu, lĩnh vực này có một tầm quan trọng không thể chối cãi.

- Kỹ năng : biết đưa ra các mục tiêu, xác định số lượng, tư vấn, biết cách phối hợp các hoạt động, biết thiết kế các dự án quy hoạch đô thị.

-Sản phẩm : một nghiên cứu thiết kế đô thị, một nghiên cứu có tính khả thi, một kế hoạch đô thị hóa, theo dõi người quản lý dự án...

Xây dựng & phát triển

Bao gồm các kỹ năng liên quan đến việc tiến hành và điều khiển hoạt động phát triển và quy hoạch đô thị. Thông qua sự tập trung ruộng đất, quy hoạch các mạng lưới, thương mại hóa các không gian xây dựng, lĩnh vực hoạt động này sẽ cho phép chuyển qua hoạt động đô thị hóa chính nó.

- Kỹ năng : biết liên kết giữa chiến lược và hành động, biết tạo và dẫn dắt một chiến dịch, biết quản lý một khối lượng thông tin lớn, biết xác lập kế hoạch hành động,...

-Sản phẩm : là người đứng đầu của toàn bộ chiến dịch,...

Quản lý đất đai

Bao gồm một lĩnh vực rất gần với quản lý đô thị. Quản lý không gian đô thị thường trực và sự thích nghi với không gian đó. Vấn đề về luật đất đai cũng chính sách của thành phố được đề cập đặc biệt.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Kiến trúc - Quản lý đô thị