Nghề nghiệp “Hành chính - Văn phòng”

Ngày nay, phép tốc ký và lịch ghi chú đã nhường chỗ cho máy vi tính. Ý thức tự chủ, óc sáng tạo, tính chính xác và thận trọng là những phẩm chất cần thiết để tham gia vào nghề thư kí.

 

Thư ký và trợ lý có thể thử sức trong tất cả các lĩnh vực hoạt động về tư vấn và hỗ trợ, y tế và xã hội, cũng như lĩnh vực kinh doanh.

 

Việc đưa tin học vào các vị trí thư kí và trợ lý cho phép hiện đại hóa các công việc « hỗ trợ » này. Vai trò trung gian, ví dụ như giữa các phòng ban khác nhau, cũng được tăng giá trị.

 

Trong tất cả các vị trí về thư ký, việc cần thiết là phải sử dụng một cách hoàn hảo các phần mềm văn phòng và (email). Những kỹ năng về tổ chức, tính cẩn thận, khả năng phản ứng là không thể thiếu cho các nhiệm vụ như đặt cuộc hẹn, tổ chức cuộc họp hay sắp xếp...không có việc quên đặt phòng cho một buổi hội thảo hay làm mất các giấy tờ quan trọng !

 

Tính thận trọng cũng được đề cao: các cộng tác viên có thể giao phó cho thư kí những thông tin không được để lan truyền trong nội bộ cũng như bên ngoài công ty.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Hành chính - Văn phòng