Nghề nghiệp “Công nghiệp tàu thủy - Hàng hải”

Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực ngành hàng hải

Câu hỏi đặt ra là làm sao để số đông những thuyền viên được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao của Việt Nam có thể vươn ra biển lớn, được giải quyết việc làm.

Những người hoạt động trong lĩnh vực tàu biển cần hội đủ những điều kiện sau:

Kiến thức về tàu, vận tải biển, hệ thống, quá trình xử lý hải sự: để có thể trao đổi với khách hàng và với thuyền viên đang làm việc trên tàu bằng thuật ngữ chuyên môn. Nói chung,  các chuyên viên nguyên là thuyền viên rất thoải mái khi thảo luận những vấn đề hàng hải với các thuyền viên cũ trong cùng công ty,  các cơ quan hơn là những người không phải là thuyền viên.

 Yêu nghề, có kinh nghiệm.

 Năng lực độc lập, tự tin và tháo vát : người đi biển nói chung giỏi giang trong việc xử lý các tình huống không lường trước, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn cam kết hoàn thành công việc.

 Khả năng lãnh đạo : có đầu óc thực tiễn, dám quyết định, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO