Nghề nghiệp “Bất động sản”

Lĩnh vực bất động sản đưa ra rất nhiều nghề nghiệp dành cho các bạn trẻ từ trình độ cử nhân trẻ trở lên: Xây dựng, đàm phán, bán, điều hành, quản lý, giám định,.... Thị trường đang chuyển mình trở lại sau giai đoạn nhiều năm đen tối và vẫn còn nhạy cảm trước bối cảnh kinh tế.

Ngành bất động sản được chia thành 3 lĩnh vực hoạt động lớn: các nghề nghiệp về sản xuất và phát triển bất động sản, giao dịch bất động sản và quản lý bất động sản.

http://huongnghiep-sinhvien.com/static/upload/tinybrowser/images/ico_arrow04.gif Các nghề nghiệp về sản xuất và phát triển bất động sản: nhà xây dựng, kĩ sư trắc địa, nhà đầu tư, chịu trách nhiệm phát triển bất động sản, chuyên viên sắp xếp các giao dịch bất động sản, chịu trách nhiệm chương trình bất động sản, nhà thăm dò đất đai, kiến trúc sư,... ;

http://huongnghiep-sinhvien.com/static/upload/tinybrowser/images/ico_arrow04.gif Các nghề nghiệp về giao dịch bất động sản : nhà thương thuyết, nhân viên bất động sản, chuyên viên ủy nhiệm (quỹ thương mại...), chuyên gia bất động sản, nhà phân tích,... ;

http://huongnghiep-sinhvien.com/static/upload/tinybrowser/images/ico_arrow04.gif Các nghề nghiệp về quản lí bất động sản : nhà điều hành nhà ở, đại diện tài sản chung, quản lí tài sản, quản lí di sản,...

Trong số các nghề này, những nghề liên quan đến giám định và phát triển bất động sản sẽ có một tương lai ngời sáng trước mặt.

Những nghề này hoạt động chủ yếu trong các hãng bất động sản, các văn phòng quản lí tài sản, các công ty bất động sản, các công ty phát triển và xây dựng, ban quản lí bất động sản của các công ty lớn, các văn phòng công chứng.

 

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Bất động sản