Nghề nghiệp “An ninh”

Với sự phát triển của các công ty tư nhân, an ninh trở thành một sản phẩm tiêu thụ phổ biến, có thể dễ dàng tiếp cận đến các cá nhân và doanh nghiệp.

Công việc bảo vệ được đưa lên hàng đầu  và chiếm ¾ doanh thu của ngành.

 

Tiếp đến là hỗ trợ, điều tra, giám sát từ xa các hoạt động bảo an hàng không và sân bay.

Hiện nay, trên thị trường chiếm tỉ lệ cao về cận vệ, chống khủng bố và điều tra đời tư cá nhân.

Lao động phổ thông ngày càng được các nhà tuyển dụng đòi hỏi cao. Nếu có hiểu biết về việc sử dụng máy quay theo dõi, phương tiện cứu nạn và phòng chống cháy nổ chắc chắn bạn sẽ được đánh giá tốt, cùng với khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng như Word hoặc Excel để lập các báo cáo khi cần thiết.

Trong quân đội, tất cả quân nhân thực hiện cùng một công việc, kể cả binh lính. Bộ binh tập hợp 400 chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động đa dạng như xây dựng, cơ khí, trùng tu, viễn thông, công nghệ thông tin, an ninh, y tế, vv.vv. 1/3 các nghề được nêu lên đều có trong dân sự (kỹ sư tin học, kỹ sư xây dựng, nhiếp ảnh gia, y tá,...). Số khác, chẳng hạn như lái xe tăng hoặc binh lính tinh nhuệ-lính dù, là những nghề đặc biệt trong các hoạt động quân sự.

Quân nhân trong quân ngũ xếp trước binh lính và bộ kỹ thuật. Các hạ sĩ quan chịu trách nhiệm chung về huấn luyện và chỉ huy cho một nhóm binh lính. Sĩ quan thường là những cán bộ cấp cao và là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Góp ý bài viết

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

An ninh