Học Tiếng Hoa tại Trường Hoa Ngữ Tân Phước Khánh

Trường Hoa Ngữ Tân Phước Khánh

KP Bình Hòa 2, Thị Trấn. Tân Phước Khánh, H. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương