Khóa học kỹ năng

Chuyên mục các khóa học kỹ năng mềm cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về các trung tâm, công ty và địa điểm chuyên đào tạo, tư vấn, huấn luyện các kỹ năng mềm – yếu tố quyết định 75% sự thành đạt trong cuộc đời.

STT Tên Địa chỉ Thành phố
3 Trung Tâm TalentLink Văn phòng R1 - 0710, tòa nhà The Everich (Lotte Mart) - 968 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp. HCM Hồ Chí Minh
4 Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Tại Thủ Đức 8B, Đường sô 7, Phường Bình Thọ,Q. Thủ đức, Tp. HCM Hồ Chí Minh