Khóa học kỹ năng

Chuyên mục các khóa học kỹ năng mềm cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về các trung tâm, công ty và địa điểm chuyên đào tạo, tư vấn, huấn luyện các kỹ năng mềm – yếu tố quyết định 75% sự thành đạt trong cuộc đời.

STT Tên Địa chỉ Thành phố
1 Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm Hồn Châu Á 20 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM Hồ Chí Minh
2 Công ty TNHH Phát triển Kỹ năng Việt P.12A 08 – Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội