Hệ thống giáo dục Việt Nam: Giáo dục sau Đại Học

 

Giáo dục sau đại học

  • Thạc sĩ
  • Tiến sĩ
  • Bồi dưỡng sau đại học

Đây là chương trình đào tạo không bắt buộc dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành.

 

Thạc sỹ

  + Cá nhân sau khi tốt nghiệp đại học đủ điều kiện tham dự và trúng tuyển các kì thi tuyển sinh cao học hằng năm sẽ được tham dự các khoá đào tạo cao học.

  + Thời gian đào tạo Thạc sĩ theo hình thức tập trung là 2 năm và không tập trung là 3 năm.

  + Chương trình đào tạo Thạc sĩ gồm 3 phần :

  • Phần 1 :Kiến thức chung
  • Phần 2 :Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
  • Phần 3 :Luận văn Thạc sĩ

Mục tiêu: Thạc sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng; có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và kinh tế; có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo

 

Tiến sỹ - Nghiên cứu sinh

  + Đây là bậc đào tạo cao nhất ở Việt Nam hiện nay. Tất cả các cá nhân tốt nghiệp từ đại học trở lên đều có quyền làm nghiên cứu sinh với điều kiện phải vượt qua kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh hàng năm.

  + Thời gian đào tạo:

- Đối với cử nhân/kỹ sư: theo hình thức tập trung là 4 năm, không tập trung là 5 năm

- Đối với thạc sỹ: 2 - 3 năm theo hình thức tập trung và 3 - 4 năm với hình thức không tập trung

  + Chương trình đào tạo Tiến sỹ gồm :

  • Phần 1: Các môn học của chương trình Thạc sỹ
  • Phần 2: Các chuyên đề Tiến sỹ
  • Phần 3: Luận án Tiến sỹ

Mục tiêu: Tiến sĩ được đào tạo ra phải đạt mục tiêu là có trình độ cao về lý thuyết, thực hành; có năng lực sáng tạo, độc lập nghiên cứu; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn; Phát hiện và giải quyết được những vấn đề khoa học-công nghệ

Sau khi hoàn thành thời gian và bảo vệ thành công luận án, các nghiên cứu sinh sẽ được cấp bằng tiến sĩ.

 

Bồi dưỡng sau đại học

  + Bồi dưỡng sau đại học là loại hình đào tạo dành cho các đối tượng không đạt yêu cầu của kì thi cao học. Thời gian đào tạo của chươngtrình này khoảng 2 năm.

  + Mục tiêu: nhằm bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn để phục vụ cho công tác.

  + Kết thúc chương trình bồi dưỡng, người tham dự được thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng sau đại học - có giá trị trong việc đánh giá sự tiến bộ về nghiệp vụ, về chuyên môn của người học trong công tác và nghề nghiệp.

 

  •  Cơ sở đào tạo sau đại học

Cơ sở đào tạo sau đại học là các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được thủ tướng chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học, trong đó trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: http://www.moet.gov.vn/