Hệ thống giáo dục Việt Nam

1. Văn bằng chứng chỉ:

 • Bằng tốt nghiệp trung cấp.
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng.
 • Bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân - kỹ sư).
 • Bằng thạc sĩ.
 • Bằng tiến sĩ.

2. Giáo dục Đại học:

 • Dự bị đại học
 • Trung cấp, dạy nghề (trung cấp nghề - trung cấp chuyên nghiệp)
 • Cao đẳng
 • Đại học (cử nhân - kỹ sư).

3. Giáo dục sau đại học:

 • Thạc sĩ
 • Tiến sĩ
 • Bồi dưỡng sau đại học